preview

Woorden wekken, voorbeelden strekken. Een dozijn lessen organisatieverandering in woord en beeld.

Auteur:Gert Van Beek & Geert Van Hootegem
Uitgever:Acco
Jaar:2008
ISBN:90-334-7043-1

Samenvatting

Tussen juni en september 2006 startten 12 projecten, onder de vleugels van het Europees Sociaal Fonds, met als doel de werkbaarheid te verhogen via ingrepen in de arbeidsorganisatie. Hun verhalen zijn gebundeld in dit boek, dat zowel een inspiratie- als leerboek wil zijn. De gebundelde ervaringen van de pilootprojecten zullen ondernemers, leidinggevenden en werknemers inspireren om samen aan de slag te gaan om werk van te maken van sociale innovatie. Aan de projectpromotoren is tevens gevraagd de hindernissen, lessen, tips & tricks, do’s en don’ts neer te schrijven.

Het boek bevat de innovatieprojecten van ArcelorMittal Gent, Bosch Tienen en EADS rond competentiemanagement. Deloitte en Tandtechnisch Labo Camerlynck initieerden en Philips Turnhout evalueerde zelfsturing. Ook BnS Engeneering maakte de kanteling. Binnen de sociale economie sleutelden De Oesterbank, de Kringwinkel Midden West Vlaanderen en de Beschutte werkplaats Klein-Brabant aan hun arbeidsdeling. Deceuninck ontwikkelde een gezondheidsbeleid en Roularta integreerde verschillende deelredacties tot één integrated newsroom.

Inhoud

Voorwoord

Kennisborging

Bufferen, automatiseren en toolen

Naar zelfsturing

Proactief gezondheidsbeleid

Optimatrix

Tandengeknars

Zelfsturing 2008

EADS wordt hoogvlieger

Haalbaar werk

Integrated newsrooms

Waarderingsgebaseerd leren op de werkvloer

Loopbaanperspectief in de beschutte werkplaatsen