preview

In het land van Flanders synergy. Werken en ondernemen in een innovatieve economie.

Auteur:Geert Van Hootegem, Rik Huys, Gert Van Beek & Ellen Beens
Uitgever:Acco
Jaar:2008
ISBN:90-334-7044-8

Samenvatting

De activiteitsgraad in Vlaanderen stijgt langzaam, maar de vooropgestelde doelstelling van 70% is nog lang niet behaald, laat staan in zicht. Met 32% werkzame 55-plussers in 2005 behoort Vlaanderen tot de staart van het Europese peloton. Gelet op de veroudering van de beroepsbevolking plaatst dit een steeds grotere rem op de globale toename van de activiteitsgraad. Ongetwijfeld spelen een reeks gunstige uitstapregelingen de rol van ‘pull-factoren’ die werknemers uit de arbeidsmarkt trekken. Maar er zijn ook ‘pushfactoren’ die verbonden zijn met de kwaliteit van de arbeid. Het boek is daarom een pleidooi om, conform wetenschappelijke inzichten, jobs te ‘activeren’. Om meer ‘actieve’ jobs te verkrijgen moeten de regelmogelijkheden toenemen en dat vereist dat het takenpakket op een andere wijze wordt samengesteld. De sleutel voor het verhogen van de werkbaarheid van jobs, ligt dus in de arbeidsdeling. Studies tonen aan dat er ook in Vlaanderen nog klassieke of traditionele organisaties bestaan. Zij krijgen het echter moeilijk wanneer de markt tegelijkertijd verschillende eisen stelt: kostprijs, kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, duurzaamheid, … Om de innovatie van organisaties te ondersteunen, is dus de toepassing van een geschikte arbeidsdeling nodig. Een arbeidsdeling die organisaties ondermeer toerust met (zelfsturende) teams. Deze arbeidsdeling resulteert tegelijk in een betere kwaliteit van de arbeid. En met deze verbeterde arbeidskwaliteit kan de (vervroegde) uittrede uit de arbeidsmarkt worden vermeden. Maar dan moet er wel een aangepast beleid worden gevoerd. Een beleid dat de innovatieve arbeidsorganisatie stimuleert en ondersteunt. In de tekst komen de voorstellen van de taskforce Innovatieve arbeidsorganisatie aan bod.

Inhoud

Situering

Meer en betere jobs

Vlaamse organisaties, traditionele organisaties?

Een synergie tussen werkbaarheid en innovatie

Suggesties voor een beleid inzake innovatieve arbeidsorganisatie

Finale

Literatuur