preview

Anders organiseren & beter werken. Handbooek sociale innovatie en verandermanagement.

Auteur:Geert Van Hootegem, Pierre van Amelsvoort, Gert Van Beek & Rik Huys
Uitgever:Acco
Jaar:2008
ISBN:90-334-7033-2
Prijs:€ 30,00 exclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten

Samenvatting

Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter werken). Vandaag ondervinden we voortdurend aan den lijve hoe verstikkend, hoe ineffectief en hoe onwerkbaar de bureaucratische manier van organiseren is. En toch raast die bureaucratische organisatievorm maar door. Met dit boek willen we een alternatief aanbieden door organisaties voor te stellen om te kantelen. Om opnieuw de logica van de processen op te zoeken, om te ontregelen en te decentraliseren. Kortom, om zichzelf anders te organiseren.

Met dit voorstel schrijven we ons in in de brede beweging die vandaag onder de noemer sociale innovatie opgang maakt. Als complement van technologische en productinnovatie willen wij sociale innovatie zien als vernieuwingen in de sfeer van de wijze waarop mensen met elkaar (moeten) samenwerken en de wijze waarop hun onderlinge relaties daardoor zin en betekenis krijgen. Een hersteloperatie die tegelijkertijd het product- en technologisch innovatief vermogen van organisaties verhoogt. Met dit boek hopen we tevens instrumenten en tools aan te reiken om met deze ideeŽn aan de slag te gaan.

Dit boek is bedoeld voor al diegenen die bij arbeidsorganisatorische of sociale innovatie betrokken is: kader- en directieleden, P&O- of HR-professionals, project- en verandermanagers, interne en externe consultants, leidinggevenden, teamcoŲrdinatoren, Ö Door de vele voorbeelden, tools en instrumenten is het boek ook geschikt voor studenten.

Inhoud

Voorwoord door Frank Vandenbroucke

Inleiding

Hoofdstuk 1: arbeidsdeling: wat is dat?

Hoofdstuk 2: de omgeving in beweging

Hoofdstuk 3: organisatorische innovatie

Hoofdstuk 4: sociale innovatie

Hoofdstuk 5: de aanpak van het veranderingsproces: integraal veranderen

Aanbevolen literatuur

Over de auteurs