Synergie slotevent

Programma

13u30  Ontvangst en registratie workshops
14u00Parallelle workshops
- professionals
- bouwsector
- thuiszorg
- sociale economie
16u30Ontvangst en registratie conferentie
17u00Prof. Dr. Geert Van Hootegem blikt terug op de doelstellingen en activiteiten van de taskforce
17u10Prof. Dr. Geert Van Hootegem interpelleert
- Louis Vervloet, Programmadirecteur ESF-agentschap Vlaanderen
- Patrick Van de Velde, Algemeen Directeur BnS Engineering
- Ilse Dielen, ondervoorzitter SERV
- Frank Pot, bestuurder Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie
18u10Intermezzo door Orchestre International du Vetex
18u20Toespraak door Edwin van Vlierberghe, director manufacturing excellence, Bombardier transportation group
18u35Slottoespraak door Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming
18u50Afsluiting door Orchestre International du Vetex
19u00Projectenbeurs, receptie en walking dinner

Workshop professionals

Als gevolg van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is het aantal professionals en professionele organisaties groeiende. Steeds meer mensen werken immers in processen waarbij het resultaat in grote mate afhankelijk is van de unieke expertise van medewerkers. Daardoor hebben professionals vaak een machtspositie ten opzichte van het management en is het moeilijk deze professionals aan te sturen. In deze workshop willen we ingaan op een aantal centrale thema’s in het werken met professionals en hoe sociale innovatie ook hier nieuwe perspectieven kan openen.

Inleider: Makkie Metsemakers (ST-groep)
Moderator: Benedict Wauters (ESF)

Workshop bouwsector

De bouwsector heeft zich ontwikkeld tot een branche met een sterke functionele arbeidsdeling (timmerlieden, metselaars, elektriciëns, schilders, ) en een sterke splitsing tussen denken en doen. Deze traditionele organisatievorm in combinatie met de moderne omgevingseisen (kwaliteit, veiligheid, milieu, …) leiden bij veel bouwondernemingen tot diverse problemen. Daarnaast krijgt de bouwsector, o.a. door haar imago, het steeds moeilijker om aan (goed) geschoold personeel te komen. In deze workshop wordt op deze problemen en op het antwoord dat sociale innovatie kan bieden, dieper ingegaan.

Inleider: Brend Seinen (ST-groep)
Moderator: Bart Cambré (Panta Rhei)

Workshop thuiszorg

Op deze workshop willen we inzoomen op de sector van de thuiszorg. Omwille van de ontgroening en vergrijzing zal deze sector immers worden geconfronteerd met een stijgende en steeds complexer wordende zorgvraag. En dit net op het moment dat zorgvacatures moeizaam worden ingevuld omwille van arbeidsmarktfricties. Innovatie via ingrepen in de arbeidsorganisatie zullen hier niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk zijn om in de zorgbehoefte te kunnen voorzien.

Inleider: M. Almekinders (L. Rijpkema)
Moderator: Guido Maes (KULeuven)

Workshop sociale economie

Omwile van de krimpende arbeidsmarkt in de nabije toekomst, valt er een harde strijd om het menselijk kapitaal te verwachten. Dat schept ook perspectieven en opportuniteiten voor doelgroepen die in de sociale economie aan de slag zijn. Maar deze sector voelt in de nek de adem van de lageloonlanden. Er is een zekere professionalisering waar te nemen, zowel in de productie door doelgroepers als in de omkadering. In deze workshop wensen we in te gaan op de specifieke problemen binnen de sociale economie en op de vraag in welke mate de principes van sociale innovatie ook hier toepasbaar zijn.

Inleider: Geert Van Hootegem (KULeuven)
Moderator: Guido Philips (Panta Rhei)

Presentaties

Download de presentaties van de workshops:

Download de presentaties van het slotcongres: