Synergie-conferentie bij Sd Worx

De taskforce ‘synergie: innovatie van werk & organisatie’ heeft haar vierde grote ronde tafelconferentie achter de rug. Begin december verzamelden vertegenwoordigers van de twaalf pilootprojecten “sociale innovatie”, samen met andere betrokkenen uit de bedrijfswereld, de sociale economie, de overheid, dienstverleners en consultants, werkgevers- en werknemersorganisaties, en de universitaire wereld te Antwerpen, voor een thematische conferentie over de relatie tussen een innovatieve arbeidsorganisatie en haar architecturale “onderbouw”. Gastheer was niet toevallig SD WORX, een sociaal secretariaat dat veel belang hecht aan haar huisvesting. Haar CEO, dhr. Van den Nieuwenhuijzen, vertelde met veel overtuiging en charisma op welke wijze de vijf bedrijfswaarden integriteit, samenwerking, passie, innovatie, en resultaatgerichtheid in de constructie van de nieuwbouw te Antwerpen werden verwerkt. Dhr. Almekinders bracht vervolgens de Nederlandse Sensire-case, waarmee hij perfect de bottomline van de conferentie illustreerde aan de hand van de (implicaties van de vergrijzing voor de) zorgsector: namelijk dat organisatorische innovatie en sociale innovatie twee zijden van dezelfde medaille zijn. Onlosmakelijk verbonden. Die overtuiging en visie werd door de medewerkers van Panta Rhei neergeschreven in een beleidstekst op basis van de input uit de vorige conferenties. Tijdens deze conferentie werd de draft-versie van deze tekst vervolgens door verschillende betrokken stakeholders gereviewd en geamendeerd. Hiervoor werd een panel samengesteld.

De moderator van dienst, Luc Dekeyser, vatte het debat samen en nodigde vervolgens iedereen uit tot een receptie.

Onze professionele fotograaf Jan De Vlieghere was ter plaatse en bracht volgende kiekjes mee.

synergieGeert Van Hootegem (Panta Rhei) opent de conferentie.
synergieDhr. Almekinders brengt de case "sensire", over de zorgsector.
synergieDhr. Van den Nieuwenhuijzen (CEO SD Worx), verduidelijkt de "bedrijfswaarden in steen".
synergieMevr. Vanroelen
synergieMevr. de Lathouwer
synergieMevr. den Doelder
synergieDhr. Bogaert
synergieDhr. Vanderhallen
synergieDhr. Cuyt
synergieadviseurs Guido Philips (Panta Rhei) en Pierre van Amelsvoort (ST-groep) evalueren de conferentie.
synergieadviseur Gert Van Beek (Panta Rhei) in gesprek met dhr. Cuyt.