Synergie-conferentie bij Wurth

In het kader van het Synergie-project werd een (derde) grote ronde tafelconferentie gehouden te Turnhout, bij Wurth. Deze conferentie draaide rond de centrale vraag hoe het met het thema "werkbaarheid" of sociale innovatie in het buiteland is geseld.

Dit alles werd gekaderd binnen de tentoonstelling van Jean Claude Christo, wiens werk erin bestaat allerlei fenomenen in te pakken. Voor de aanwezigen was het tijd om de oude manier van werken voorgoed in te pakken en een nieuwe arbeidsorganisatie uit te pakken!

Na opening door Minister Frank Vandenbroucke, Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming en verwelkoming door dhr. Steven Sels, CEO van Wurth Turnhout, stonden vier sprekers op het programma:

In het tweede gedeelte van de conferentie werd verder op zoek gegaan naar beleid. Op de vorige conferentie hadden heterogene groepjes immers een aantal taken toebedeeld aan enkele rolhouders, zoals de overheid, de vakbonden, de werkgeversorganisaties, het sociaal overleg en de dienstverlenende bedrijven. Nu werden deze voorstellen besproken in homogene groepjes, zodat de vakbondsmensen uit de conferentie konden reageren op de haalbaarheid en wenselijkheid van de aan hen toebedeelde taken.

Na een korte feedback in plenum, werd de conferentie afgesloten met een receptie aangeboden door Wurth. Tijdens deze receptie werd de mogelijkheid geboden de tentoonstelling rond het werk van Christo nogmaals te bezoeken.

Onze professionele fotograaf Jan De Vlieghere was ter plaatse en bracht volgende kiekjes mee.

synergieGeert Van Hootegem en Minister Vandenbroucke zijn klaar voor de aftrap.
synergieTijd om de oude manier van in te pakken en uit te pakken met een innovatieve arbeidsorganisatie!
synergieWelkom door dhr. Sels, CEO Wurth
synergieOpening door Minister Vandenbroucke
synergieTuomo Alasoini bespreekt het Finse Tykes-programma.
synergieStephan Vanderheaghe ging dieper in op de werkbaarheidsmonitor.
synergieEdwin Van Vlierberghe bracht de case van Bombardier Mexico.
synergiePatrick Carlier bracht het verhaal van Bombardier Brugge.
synergieJan van der Torre (Conlibrio) ondersteunende de goede conferentiegang.
synergieadviseur Guido Philips (Panta Rhei) modereert de brainstorm in groepjes.

Synergy in de media

Knack, 19 september 2007, anders gaan werken
download (pdf)