Synergie-conferentie bij Colruyt

In het kader van het Synergie-project werd een (tweede) grote ronde tafelconferentie gehouden te Halle, bij Colruyt. Deze conferentie draaide rond drie centrale vragen:

Op de agenda stonden vier sprekers:

Dit laatste werd geïllustreerd aan de hand van een tango-demonstratie door Eguimodanz.

In het tweede gedeelte van de conferentie werd op zoek gegaan naar beleid. De deelnemers werden ingedeeld in een vijftal rolgroepjes, met name: overheid, werkgevers, werkgeversorganisaties, vakbonden, en dienstverleners (zoals preventiediensten). Ongeacht de eigen achtergrond werden de deelnemers aan één van deze rollen toegewezen met de opdracht zich in te leven in de rol, en een aantal suggesties te doen tot bijdrage aan meer werkbaarheid en innovativiteit. Na enkele brainstormrondes werd vervolgens de inventaris opgemaakt en de favorieten gescoord.

Na een demonstratie van de interactieve Synergie-website, werd de conferentie afgesloten met een receptie aangeboden door Colruyt.

Onze professionele fotograaf Jan De Vlieghere was ter plaatse en bracht volgende kiekjes mee.

synergiePersconferentie
synergieGeert Van Hootegem en Greet Vermeylen
synergieLouis Vervloet en Makkie Metsemakers
synergieMinister Frank Vandenbroucke
synergieTony Verlinden
synergieGreet Vermeylen
synergieMakkie Metsemakers
synergieEguimodanz
synergieGeert Van Hootegem en Koen De Maesschalck
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBrainstormen in groepjes
synergieBenedict Wauters
synergieAfsluitende receptie
synergieAfsluitende receptie
synergieAfsluitende receptie
synergieAfsluitende receptie
synergieAfsluitende receptie

Synergy in de media

De Tijd, 3 mei 2007, Van schouderklopje naar motiverende werksfeer
download (pdf)

Morgen, 2 februari 2007, arbeid een feest?
download (pdf)