Panta Rhei geeft het startschot van het Synergy-project!

In het kader van het meerbanenplan werd door de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners beslist om het werken rond "innovatieve arbeidsorganisaties" sterker in beeld te brengen. Organisaties die op dit domein willen excelleren konden intekenen op een projectoproep ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Uiteindelijk werden er 13 pilootprojecten geselecteerd, zowel uit de profit als de non-profit sector, zowel grote bedrijven als KMO's, zowel productie als dienstverlening...

Tegelijkertijd werd een taskforce opgericht waar deze pilootprojecten in debat zullen treden met andere bedrijven, organisatie-experts en de academische wereld.

synergie Deze taskforce werd tot "Synergy, innovatie van werk en organisatie" gedoopt en neemt de vorm aan van een ronde tafelconferentie. Prof dr. Geert Van Hootegem leidt deze taskforce samen met Benedict Wauters (ESF) en Edwin Van Vlierberghe (Bombardier).

Op 30 januari j.l. werd de kick-off van een reeks van vijf (grote) ronde tafelconferenties gegeven. Simultaan aan en ter voorbereiding van deze grote ronde tafels vinden er ook kleinere ronde tafels plaats. Op 4 maart 2008 vindt er een slotevent plaats waarbij een toolkit en een aantal beleidsaanbevelingen zullen worden voorgesteld.

ronde tafels


Kick-off van de taskforce

Op 30 januari j.l. werd de eerste grote ronde tafelconferentie georganiseerd, on site, bij Arcelor Gent. Op deze kick-off spraken de betrokkenen hun verwachtingen uit.

Onze professionele fotograaf Jan De Vlieghere was ter plaatse.

synergieAankomst van minister Vandenbroucke
synergieToespraak van minister Vandenbroucke
synergieToespraak van Prof. Dr. Van Hootegem (ppt)
synergieEen honderdtal aanwezigen werden genoteerd.
synergieKurt Van Eeghem ontvangt enkele bedrijfsleiders in zijn salon
synergieMevr. Smet (Janssen Pharmaceutica)
synergieDhr. Catterseel (inno.com)
synergieDhr. Hermus (Alcatel)
synergieMevr. Vanroelen (Vl. Fed. Beschutte Werkplaatsen)
synergieDhr. Leyman (Volvo Cars)
synergieGeert Van Hootegem in gesprek met minister Vandenbroucke en dhr. Vervloet (ESF)
synergieGeert Van Hootegem in gesprek met dhr. Van Vlierberghe (Bombardier - midden)
synergieAdviseur Guido Philips (midden) in gesprek met Koen Camerlynck (TTL Camerlynk nv) en Pascal Smet (Arcelor)
synergieAdviseurs drs. Gert Van Beek en dr. Bart Cambrè in gesprek met Els Planckaert (Kringwinkel W-Vlaanderen)

Synergy in de media

De Tijd, 30 januari 2007, Innovatie zit ook in de manier van werken
download (pdf)

Nieuwsblad, 1 februari 2007, Werknemers krijgen opleiding op maat
download (pdf)

Nieuwsblad, 3 februari 2007, Philips verbetert systeem van zelfsturende teams
download (pdf)

Radio 1, Het Salon, 4 februari 2007
"8 uur aan een stuk schroefjes vastzetten: werken aan een lopende band is het klassieke voorbeeld van routine- en geestdodend werk. Hoe kan je daar verandering in brengen? Door jobrotation, door werknemers de mogelijkheid te geven door te groeien, door hen vorming en opleiding te laten volgen. Want door te veranderen, ga je stress wegnemen of verminderen, en vergroot je de betrokkenheid. Zowel werknemer als bedrijf zullen er wel bij varen, meent arbeidssocioloog Geert Van Hootegem."
download (mp3)

HR Magazine, februari 2007, Denken en doen mogen niet gescheiden worden
download (pdf)